Johanna Mäenpää

Selvänäkijä, ennustaja ja Tarot-tulkitsija

Päivi Johanna

Tarot-tulkinta, korttiennustukset ja heiluritulkinta

Aava Aalto

Numerologi ja selvänäkijä

Niina Maarit

Intuitiivinen selvänäkijä, Tarot-tulkitsija ja Unien tulkitsija

Piia-Maria Alho

meedio, selvänäkijä, parantaja

Agatha Seine

Selvänäkijä

Irene Purhonen

Tarot-tulkitsija

Anu Tähti

Meedio, selvänäkijä ja parantaja

Tiina Kallio

Astrologi ja parisuhdeneuvoja

Tarja Kronqvist

Selvänäkijä ja parantaja

Sanna Kujanen

Selvänäkijä ja unien tulkitsija

Saga Malmi

Enkelivalo Selvänäkijä ja parantaja

Saara Rautio

Selvänäkijä

Siralli Hyvärinen

Selvänäkijä

Petriina Virtanen

Tarot-tulkitsija ja unien tulkitsija

Assi Lumenvirta

Selvänäkijä

Anne Rahkola

Tarot-tulkitsija, selvänäkijä ja parantaja

Miina Valtonen

Selvänäkijä, meedio ja parantaja

Malla Törmälä

Selvänäkijä

Manta Tiihonen

Selvänäkijä ja parisuhdeneuvoja

Jaana Hotakainen

Selvänäkijä

Ilona Niittymäki

Selvänäkijä, meedio ja parantaja

Hannele Ranta

Selvänäkijä, tarot-tulkitsija ja unien tulkitsija

Elise Vänni

Selvänäkijä, parisuhdeneuvoja ja tarottulkitsija

Elina Kaarre

Selvänäkijä, tarot-tulkitsija ja unien tulkitsija

Eini Launonen

Tarot-tulkitsija, parisuhdeneuvonta, Reiki energiahoidot

Malla Mononen

Selvänäkijä, tarottulkitsija ja unien tulkitsija

Tarja Suorsa

Tarot-tulkitsija ja selvänäkijä

Jouni Rapo

Selvänäkijä, parisuhdeneuvoja ja parantaja

Vera Valomeri

Selvänäkijä ja parantaja

Angelika Rosewood

Numerologi, Reiki-energiahoitaja ja unien tulkitsija

Carita Eklund

Selvänäkijä, unien tulkitsija ja energiahoitaja

Näytä kaikki tietäjät

Erityisherkkä, herkkä ihminen ja erityisherkkyys

Erityisherkkyys, herkkyys, herkkä ihminen. Omalta herkkyydeltä voi haluta itsekin piiloutua ja suojautua. Sitä voi haluta myös puolustella.

Maailma ympärillä näyttää osoittavan, ettei herkkyydelle ole käyttöä. Vain kovat neuvottelijat etenevät työelämässä, ja ihmissuhteissakin olisi käyttöä kovemmalle kuorelle. Tällöin erityisherkkyys näyttäytyy halveksuttavana ja viallisena ominaisuutena. Ihminen alkaa uskoa, että hänessä on jotain perustavanlaatuista vikaa.

Erityisherkkyys ja sisäinen lepatus

Janna Satri on kirjoittanut tietokirjan herkkyydestä. Sen nimi on Sisäinen lepatus: herkän ihmisen tietokirja. Kyseinen kirja antaa näkökulmaa omaan herkkyyteen ja omiin herkkyyskausiin. Herkkyydestä on kirjoitettu myös tieteellisestä näkökulmasta. Yksi tunnetuimpia erityisherkkyystutkijoita on amerikkalainen psykologian tohtori Elaine N. Aron.

Aron on kirjoittanut muun muassa kirjat Erityisherkkä ihminen, Erityisherkkä ihminen ja parisuhde sekä Erityisherkkä lapsi. Erityisherkkyydestä on saatavilla nykyään paljon tietoa myös suomeksi.

Herkkä ihminen on moniulotteinen

Erityisherkkä tai herkkä ihminen on usein sisäisesti ristiriitainen. Muiden ihmisten voi olla vaikea tulkita häntä ja hänen vaihtelevia tuntemuksiaan. Toisaalta herkkä ihminen aistii ympäristöstä sellaista, mitä ei-herkät eivät aisti tai huomaa. Herkkyys voi olla joko rasite tai voimavara riippuen siitä, miten siihen suhtautuu. Jos oma yhteisö suhtautuu herkkyyteen kielteisesti, niin se alkaa myös värittää tulkintaa itsestä ja vähentää itsearvostusta.

Omanarvontunteen saavuttaminen on tärkeää erityisherkälle tai herkälle persoonalle, koska muutoin hän haavoittuu helposti sosiaalisissa tilanteissa. Vaarana on jäädä neljän seinän sisään nuolemaan haavojaan. Itsensä karaistaminen voi olla hyväksi, mutta se ei tarkoita herkkyydestä luopumista ja sen tukahduttamista. Kun herkkyytensä hyväksyy, niin kasvaa sen kokoiseksi ihmiseksi, kuin mitä todella on.

Herkät työelämässä

Herkkyys voi näkyä työelämässä erityisen itsenäisenä työotteena. Erityisherkkä tai herkkä ihminen on usein tunnollinen ja aikaansaava sekä tekevä työssään, mutta hänen on vaikea työskennellä kohteissa, joissa on koko ajan meluisaa ja jatkuvasti vaihtelevia sosiaalisia tilanteita kuten avokonttorissa. Tämä johtuu siitä, että herkän psyykkinen kuormittuminen on suurempaa kuin ei-herkän.

Helposti ylivirittyvä lapsi on erityisherkkä. Aikuisena hän oppii sopeutumaan tiettyihin sääntöihin, minkä myötä tunne omasta viallisuudesta voi kasvaa. Hän alkaa kaivata erilaisia asioita työelämältä kuin toiset. Herkillä ihmisillä on usein jokin kutsumus. Heidän on hyvin vaikea asettautua ja sopeutua tekemään työtä, jolla ei ole heille henkilökohtaista merkitystä.

Vaativatko herkät liikaa?

Parisuhteissa herkät voivat olla työläitä vaatimuksissaan. He edellyttävät toisen osapuolen täydellistä ymmärrystä omalle, vahvalle ja joskus impulsiiviselle tunnemaailmalleen. Voimakas tunteiden vaihtelu, ilosta ja ekstaasista maansa myyneeseen ja täysin masentuneeseen asenteeseen, vaatii ei-herkältä kumppanilta pitkää pinnaa. Toisaalta erityisherkän tai herkän ihmisen on hyvä miettiä, kuinka pitkälle toisten pinnaa voi venyttää.

Parempi olisikin hakeutua herkällä hetkellä luontoon tai muutoin omaan rauhaan. Aikalisä, oman tilan ottaminen, syvään hengittely ja sisäisten ristiriitojensa kohtaaminen toimivat askelmina parempaan parisuhteeseen ja itsetuntemukseen sekä yhteiseloon muiden ihmisten kanssa. Ongelmia parisuhteissa syntyy, jos toisessa ei ole lainkaan ymmärrystä herkkyyteen ja jos toinen osapuoli jatkuvasti tulkitsee sen viaksi tai jopa mielenterveyden häiriöksi. Ongelmia syntyy myös silloin, jos molemmat ovat todella herkkiä. Herkät loukkaantuvat helposti ja voivat kantaa kaunaa pitkiäkin aikoja.

Herkkyys ei ole ominaisuus, josta pitäisi päästä eroon. Onneksi sen kanssa voi myös oppia elämään.

Kirjasuosituksia:
Erityisherkkä ihminen (Elaine N. Aron)
Erityisherkän ihmisen harjoituskirja (Elaine N. Aron)
Sisäinen lepatus (Janna Satri)

Photo by Ina Soulis on Unsplash